ตารางบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ ปี 2562

ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์

ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม สถาน ปี 2562 (ทุกวันอาทิตย์)

เดือน มีนาคม 2562

วันที่   3 มี.ค.62   พระอาจารย์กฤช  นิมมฺโน สวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

วันที่ 10 มี.ค.62   อาจารย์ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

วันที่ 17 มี.ค.62   ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ.(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)

                            วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา

วันที่ี 24 มี.ค.62   คุณแม่ชีนลินรัตน์  สุทธิธรรมวิชญ์ (แม่ชีแก้ว)

                            สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรี

วันที่ 31 มี.ค.62   พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงพ่อเยื้อน  ขันติพโล)

                            วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

 

เดือน เมษายน 2562

วันที่   7 เม.ย.62   พระอาจารย์กฤช  นิมมฺโน  สวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี

วันที่ 14 เม.ย.62   * งดบรรยายธรรมและโรงทาน-หยุดวันสงกรานต์ *

วันที่ 21 เม.ย.62   อาจารย์ชานนท์  ชยนนฺโท  วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี

วันที่ 28 เม.ย.62   อาจารย์ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง

 ทุกวันอาทิตย์ สุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม สถาน บางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและ

บุคคลทั่วไป 400-500 คนต่อสัปดาห์  

กำหนดการดังนี้

  9.00 น.   เชิญฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00 น.   เชิญร่วมสวดมนต์และเจริญภาวนาสมาธิ นำโดย คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00 น.   เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน

                  และตอบคำถามธรรมของญาติธรรม

 

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

LINE@ สุรัตนธรรม สถาน ID:@ris0372n 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์


ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์
ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ประจำปี 2561

จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์

เดือน  มีนาคม  2561

  4 มี.ค. 61     พระอาจารย์ มานพ อุปสโม  เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

11 มี.ค. 61     พระศักดา สุนทโร  วัดไร่ป่าธรรมภิมุข จ.ตราด

18 มี.ค. 61     อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง 

25 มี.ค. 61     หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา

 

เดือน  เมษายน  2561

  1 เม.ย. 61    พระมหาบุญช่วย ปญญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร

  8 เม.ย. 61    ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรังสี )
                    
วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา 

15 เม.ย. 61    หยุด-งดบรรยายธรรม

22 เม.ย. 61    พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

29 เม.ย. 61    พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี


ทุกๆวันอาทิตย์ ทางสุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานแจกอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา

11.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรมบางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

9.00น.  เชิญปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00น. เชิญร่วมสวดมนต์ นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

12.30น. ปฏิบัติธรรมเดินจงกลม นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

13.00น.-13.40น. นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00-18.00น. เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมตอบคำถามของญาติธรรม

  

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

You are here: ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์