ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์


ตารางกิจกรรมการบรรยายธรรมประจำสัปดาห์
ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ประจำปี 2561

จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์

เดือน  มีนาคม  2561

  4 มี.ค. 61     พระอาจารย์ มานพ อุปสโม  เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี

11 มี.ค. 61     พระศักดา สุนทโร  วัดไร่ป่าธรรมภิมุข จ.ตราด

18 มี.ค. 61     อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง 

25 มี.ค. 61     หลวงปู่ไม อินทสิริ  วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา

 

เดือน  เมษายน  2561

  1 เม.ย. 61    พระมหาบุญช่วย ปญญาวชิโร  วัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร

  8 เม.ย. 61    ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ.(สุรศักดิ์ เขมรังสี )
                    
วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา 

15 เม.ย. 61    หยุด-งดบรรยายธรรม

22 เม.ย. 61    พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน  วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

29 เม.ย. 61    พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ)วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี


ทุกๆวันอาทิตย์ ทางสุรัตนธรรม สถาน จะเปิดโรงทานแจกอาหารฟรี ตั้งแต่เวลา

11.00น. ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรม สุรัตนธรรมบางลำพู ให้แก่ญาติธรรมและบุคคลทั่วไป มีกำหนดการดังนี้

9.00น.  เชิญปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ อ่านหนังสือธรรมะ ตามอัธยาศัย

12.00น. เชิญร่วมสวดมนต์ นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

12.30น. ปฏิบัติธรรมเดินจงกลม นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

13.00น.-13.40น. นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฏฐาน นำโดยคุณ สุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์

14.00-18.00น. เชิญฟังบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน พร้อมตอบคำถามของญาติธรรม

  

ติดต่อสอบถาม 087-0829707-8

www.facebook.com/suratthanadharm

www.surattanadharm.com

You are here: ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ ปฏิทินกิจกรรมบรรยายธรรมประจำสัปดาห์