คลินิกเวชกรรมสุรัตน์

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ก่อตั้งขึ้นด้วยเจนารมณ์อันแน่วแน่ของสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเจ็บป่วยให้กับเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เพศ วัย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาและสิทธิใดๆ

โดยอาศัยมนุษยธรรมและเมตตาธรรม คลินิกเวชกรรมสุรัตน์ให้การรักษาพยาบาลทุกชนิดแก่ผู้เจ็บป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและมีจิตอาสาอย่างเต็มเปี่ยมรวมไปถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้มาใช้บริการ

แม้จะต้องแบกรับภาระอันเกิดจากค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือน ทว่าสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ก็ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ทำให้สุรัตนคลินิกรักษาฟรีเปิดบริการมาแล้วกว่า 5 ปี  ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาจากกระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่หล่อเลี้ยงให้คลินิกเวชกรรมสุรัตน์เปิดดำเนินการมาตลอดและจะเปิดดำเนินการต่อไปนอกเหนือจากกำลังใจจากผู้คนมากมาย ที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวันแล้ว ก็คือความสุขจากการได้เห็นเพื่อนมนุษย์มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง อันเป็นพรอันประเสริฐตามแนวพระพุทธพจน์ที่ว่า "อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ"

สถานที่ตั้งคลินิก

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 98 ถ.รามบุตรี ตรงข้ามโรงแรมเวียงใต้ บางลำพู แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 087-0829707, 087-0829708, 02-2825541, 02-3872093, 0254422750, 02-7342071

ช่วงเวลาให้บริการ

วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. และเสาร์ อาทิตย์ เวลา 9.00 - 13.00 น.

(หยุดทุกวันพุธและวันนักขัตฤกษ์)

ภาพบรรยากาศภายในคลินิกและคนไข้ที่ได้รับรถเข็นพยาบาล

หากคุณสุรัตน์มีเวลาว่างจะเข้าไปช่วยพยาบาลวัดไข้ ตรวจความดัน ชั่งน้ำหนัก ทำประวัติคนไข้ และสอบถามถึงการรักษาที่ผ่านมาว่าได้ผลอย่างไร การบริการและรวมถึงวิธีการกินยา การทานอาหาร การออกกำลังกายให้ถูกวิธี รวมทั้งแนะนำธรรมะให้กับคนไข้ที่มีปัญหาเครียดจัดจนเป็นไมเกรนและมีปัญหาชีวิตและครอบครัว

 

แผนที่คลินิ

 

You are here: คลินิกเวชกรรม