คลิปวิดีโอ

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 6


บรรยายธรรมโดยพระพรหมดิลก (เจ้าอาวาสวัดสามพระยา)


บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทย์
ปาโมชฺโช

บรรยายธรรมโดยพระครูเกษมธรรมทัต

ชมคลิป >>

การบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และงานอุปสมบทหมู่

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดยพระธรรมคุณาภรณ์

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดย พระพรพล ปสันโน

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดย พระพรพล ปสันโน(ตอนที่ 2)

ชมคลิป >>

การบรรยายธรรมครั้งที่ 4


งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (ตอน 2)

ชมคลิป >>

การบรรยายธรรมครั้งที่ 3

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต

ชมคลิป >>

You are here: คลิปวีดีโอและเสียง