คลิปวีดิโองานบรรยายธรรม

คลิปวีดีโอถ่ายทอดสด งานบรรยายธรรมประจำสัปดาห์

(จัดการบรรยายทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น.)

*** เบราว์เซอร์ Puffin ดูถ่ายทอดสดผ่านมือถือและtabletได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม Flash ***

สำหรับAndroid iPad และ iPhone เผื่อข้างบนดูไม่ได้ กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Flash และเปิดผ่านเบราว์เซอร์ Puffin หรือ Dolphin บนอุปกรณ์ Android  ก่อนเพื่อดูคลิปวีดีโอถ่ายทอดสด งานบรรยายธรรมประจำสัปดาห์ คลิ๊กที่นี้เพื่อติดตั้ง

งานบรรยายธรรมและนั่งวิปัสสนาครั้งที่ 8

 

 

พิธีเปิดโดย

คุณสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์
ผู้อุปถัมภ์และก่อตั้งชมรมสุรัตนธรรม

บรรยายธรรมโดย

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมฺรังสี
วัดมเหยงคณ์

บรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วัดป่าสุคะโต

บรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
วัดผาซ่อนแก้ว

บรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต
ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต

งานบรรยายธรรมและนั่งวิปัสสนาครั้งที่ 7

บรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์อุทัย ฌานฺตฺตโม
วัดป่าห้วยลาด จ.เลย

บรรยายธรรมโดย

ดร.สนอง วรอุไรและดร.บรรจบ บรรณรุจิ
วิทยากรบรรยายธรรมทั่วประเทศ

บรรยายธรรมโดย

พระมหาวุฒิชัย(ท่าน ว.วชิรเมธี)
สถาบันวิมุตยาลัยและศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน

บรรยายธรรมโดย

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมฺทีโปและ พระอาจารย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก
ศูนย์พัฒนาจิตฯบ้านวังเมือง จ.พังงา


งานบรรยายธรรมครั้งที่ 6


บรรยายธรรมโดยพระพรหมดิลก
(เจ้าอาวาสวัดสามพระยา)


บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทย์
ปาโมชฺโช

บรรยายธรรมโดยพระครูเกษมธรรมทัต

บรรยายธรรมโดยพระครูเกษมธรรมทัต (ตอน 2)


บรรยายธรรมโดยพระราชญาณกวี

บรรยายธรรมโดยพระราชญาณกวี (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และงานอุปสมบทหมู่

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดยพระธรรมคุณาภรณ์

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดย
พระพรพล ปสันโน

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 บรรยายธรรมโดย
พระพรพล ปสันโน(ตอนที่ 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และอุปสมบทหมู่ (ตอน 1)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และอุปสมบทหมู่ (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และอุปสมบทหมู่ (ตอน 3)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 5 และอุปสมบทหมู่ (ตอน 4)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4


งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์
เขมรังสี

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์
เขมรังสี (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 4 บรรยายธรรมโดย ดร.สนอง วรอุไร
งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมชาติ  ธัมมโชโต

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมชาติ  ธัมมโชโต (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย ดร.สนอง วรอุไร

งานบรรยายธรรมครั้งที่ 3 บรรยายธรรมโดย ดร.สนอง วรอุไร (ตอน 2)งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2


งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร


งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ปิยะลักษณ์ ปัญญาวโร (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมชาติ
ธัมมโชโต

งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สมชาติ
ธัมมโชโต (ตอน 2)

งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย ดร.สนอง วรอุไร

งานบรรยายธรรมและบวชเนกขัมมะครั้งที่ 2 บรรยายธรรมโดย ดร.สนอง วรอุไร(ตอน 2)You are here: คลิปวีดีโอและเสียง คลิปวีดิโองานบรรยายธรรม